ಐಸೊಲೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಧ (ಮೀಸಲು/ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ)

ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಧ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ / ಖಾಸಗಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಳಾಸ

ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೆರುಡಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಗಲ್ಕೋಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

587101

 

2

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

SNMC ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

587102

 

3

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಜಮಖಂಡಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಜಮಖಂಡಿ

587301

 

4

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಬೀಳಗಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲಗಿ

587116

 

5

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಹುನಗುಂದ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುನಗುಂದ

587118

 

6

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಬಾದಾಮಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ

587201

 

7

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಮುಧೋಳ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಮುಧೋಳ

587313

 

8

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ​​ಇಳಕಲ್‌

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಳಕಲ್‌

587125

 

9

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ವಿಮ್ಸ್‌

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು

ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶ

583104

 

10

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

583101

08392-242387

11

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

583101

08394231888

12

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ದಂತ ಕಾಲೇಜು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

13

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ಟಿಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

14

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ಹಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕಚೇರಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

15

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ

583101

 

16

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಡೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಡೂರು

583101

08398280266

17

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

583101

08395260360

18

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಸಿರುಗುಪ್ಪ

583101

08391220237

19

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹಡಗಲಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹಡಗಲಿ

583101

08396220222

20

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ಜಿಂದಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

 

 

 

 

 

21

ಬೆಂಗಳೂರು

ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ

560010

080-23320271 / 72 080-23013327 080-23013702 080-23013792

22

ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಸ್‌ಡಿಎಸ್ ಟಿಆರ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎದೆ ರೋಗಗಳ  ಸಂಸ್ಥೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸೋಮೇಶ್ವರನಗರ 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಡಿಆರ್‌ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು

560029

080-26088682

23

ಬೆಂಗಳೂರು

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

1 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560029

560029

080 2244 3143

24

ಬೆಂಗಳೂರು

ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ)

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ರಾ. ಹೆ 96, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬಿನ್ನಮಂಗಲ- 562110

562110

080-29780027

25

ಬೆಂಗಳೂರು

ಜಯನಗರ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

4 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560011

560011

080-22445711

26

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೆ.ಸಿ.ಜಿ.ಆಸ್ಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -03

560003

080-23568937 080-23344757

27

ಬೆಂಗಳೂರು

ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ (ಹೊಸ್ಕೋಟ್), ಎನ್ಎಚ್ -4, ಓಲ್ಡ್ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ್ಕೋಟ್ - 562114

562114

9448210755

28

ಬೆಂಗಳೂರು

ಇಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

ಇಂದಿನಾ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560038

560038

080-25510258

29

ಬೆಂಗಳೂರು

ESIC ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೀಣ್ಯ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸರ್ವೆ ನಂ 11-55-1, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ 1, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಫ್‌ಟಿಐ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಯಶ್ವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು

560022

080-29723468 (ಎಂಎಸ್ ಕಚೇರಿ)

30

ಬೆಂಗಳೂರು

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಟಿಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ  ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ

561203

27622141

31

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ನಂ.68/1,9ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಬಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಮೈಕೆಲ್‌ ಪಾಳ್ಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

560038

080-25281245

32

ಬೆಂಗಳೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಿಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ-562123

562123

080-27722808

33

ಬೆಂಗಳೂರು

ತಯಲಹಂಕಾ ತಾಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಯಲಹಂಕಾ ತಾಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

 

080-28564436

34

ಬೆಂಗಳೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಅನೇಕಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಅನೆಕಲ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಅನೆಕಲ್, ಅನೆಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

562106

080-27859291

35

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್)

 

080-25612238

36

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಾನ್ ನಗರ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

560034

080-22065136

37

ಬೆಂಗಳೂರು

ಟ್ರಸ್ಟ್‌ವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಟ್ರಸ್ಟ್‌ವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ # 5, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಟವರ್, ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

560002

080 4566 6777

38

ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂಐ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

# 43/2, ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಎನ್ಎಚ್ 44 ಸಹಕಾರ ನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

560092

080-43420100

39

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

26/4, ವೆಸ್ಟ್‌ ಬ್ರಿಗೆಟ್‌ಗೇಟ್‌ ವೇ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು

560055

080 6165 6262 08067416479

40

ಬೆಂಗಳೂರು

ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

154, 9, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಪಾಂಡುರಂಗಾ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

560076

8066214444 096633 67253

41

ಬೆಂಗಳೂರು

ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು

560086

080-23004150

42

ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮತ್ತಿಕೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

560054

080 2360 5190

43

ಬೆಂಗಳೂರು

ನಾರಾಯಣಾ ಹೃದಯಾಲಯ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕಟ್ಟಡ, ನಂ -1, ಬಸಂತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 119 / ಎ, 18 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. ಸೆಕ್ಟರ್ 3, ಸೆಕ್ಟರ್ 3, ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

560102

080-25727334

44

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

332, ದಾರ್-ಉಸ್-ಸಲಾಮ್ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿಕೆ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ರಸ್ತೆ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

560052

080-40007300

45

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

33, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಉಪನಗರ II ಹಂತ, ಬಿಎಚ್‌ಬಿಸಿಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ , ಹಂತ 2, ಬಿಟಿಎಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

560076

080-26912649

46

ಬೆಂಗಳೂರು

ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಟಿಎಂಐ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಒಂದು ಘಟಕ.

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಆಫ್ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 560022, 1 ಎ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ , ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ , ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ರಾಯ್ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸುಧಾಮ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

560022

080-49599900

47

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

31/32 ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001, ಭಾರತ

560001

080-22265298

48

ಬೆಂಗಳೂರು

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

17, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕವರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ , ವಸಂತ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560052

560052

080 4087 5500 080 40875555 080 4110 0550-52

49

ಬೆಂಗಳೂರು

ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಮ ವಿನಾಯಕನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-560024

560024

080 2202 4700

50

ಬೆಂಗಳೂರು

ಇಹೆಚ್‌ಎಎ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಇಹೆಚ್‌ಎಎ ಆಸ್ಪತ್ರೆ # 9, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಲ್ತಾನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

560032

080 2365 5959

51

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸುಗುನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಸುಗುನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 1 ಎ / 87, ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ , ರಾಜಜಿನಗರ, 4 ನೇ 'ಎನ್' ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

560010

080 4019 4444

52

ಬೆಂಗಳೂರು

ಪಿಎಂ ಸಂತೋಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಪಿಎಂ ಸಂತೋಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 131, ಹೆಮ್ಮೆಗಿಪುರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಂಕಲಾ ಪ್ಲಾಜಾ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-

560060

079966 66888

53

ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 154, ಐಐಎಂ, 11, ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಬಡಾವಣೆ  ಎದುರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಬಡಾವಣೆ , ಅಮಲೋಧಭವಿ ನಗರ, ನಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560076

560076

080-26304050

54

ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು.

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು

ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 560045

560045

080-25476498

55

ಬೆಂಗಳೂರು

ವೈದೇಹಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ & ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್.

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ವೈದೇಹಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ & ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. 82, ವಿಜಯನಗರ, ಇಪಿಐಪಿ ವಲಯ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560066

560066

 

56

ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್‌  ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬಿಜಿಎಸ್‌ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಣಕಲ್ಲಪಾಳ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರು-560060

560060

080-26984800 080-26984801

57

ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಂಸಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಂಸಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 8 ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಎಚ್‌ಬಿಸಿಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ , ಜವರಂದೋಡ್ಡಿ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560098

560098

080-67666766

58

ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಯಡವನಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಹೋಬ್ಳಿ, ಅನೇಕಲ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ-562107

562107

080 6185 4101

59

ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

# 71/1, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು

560052

9180-71004500

60

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ

591201

08399240222

61

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಗೋಕಾಕ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಲಯ

591307

08338-273104

62

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಅಥಣಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಅಥಣಿ

591304

08332-222945

63

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಸವದತ್ತಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಧಾರವಾಡ ರೋಡ್‌ ಸವದತ್ತಿ

591126

08289-285428

64

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸೌದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

591102

 

65

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ರಾಮದುರ್ಗ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮದುರ್ಗ

591123

08288 233139

66

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ರಾಯಬಾಗ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಬಾಗ

591317

08335-242013

67

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಲಯ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

591309

08331-224288

68

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಖಾನಾಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಖಾನಾಪುರ

591302

08333 265448

69

ಬೆಳಗಾವಿ

ವಿಜಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಯುಕೆ 27, ಬೆಳಗಾವಿ ಬಳಿ

590001

0831 2432999

70

ಬೆಳಗಾವಿ

ಶ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬೆಳಗಾವಿ

 

 

71

ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ನೆಹರೂ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ

590016

0831 2473777

72

ಬೀದರ್

ಟಿ ಜಿ ಹೆಚ್ ಭಾಲ್ಕಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಭಾಲ್ಕಿ

585328

08336 -223735

73

ಬೀದರ್

ಟಿಜಿಹೆಚ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಹುಮ್ನಾಬಾದ್

585330

-

74

ಬೀದರ್

ಟಿಜಿಹೆಚ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

585327

-

75

ಬೀದರ್

ಟಿಜಿಹೆಚ್ ಉರರಾದ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಉರರಾದ್

585326

08481-250349

76

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಹೋಸಿಟಲ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ 

571313

82262-22201

77

ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ಉಪ ವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಎಂಎಂ ಹಿಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ

571440

-

78

ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಯಳಂದೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಳಂದೂರು

571441

08224-256444

79

ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕೈಲಿಕೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆ

571111

82262-40174

80

ಚಾಮರಾಜನಗರ 

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಾ

 

 

ಚಾಮರಾಜನಗರ 

 

8229-222205

81

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

 

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

 

 

82

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

 

ಗುಡಿಬಂಡೆ

 

 

83

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

 

ಚಿಂತಾಮಣಿ

 

 

84

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

 

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

 

 

85

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಗೌರಿಬಿದನೂರು (86/100)

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

 

ಗೌರಿಬಿದನೂರು

 

 

86

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಕೊಪ್ಪ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ

577126

 

87

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಎನ್‌ಆರ್‌ ಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ

577134

 

88

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಕಡೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ

577548

 

89

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಎಂಜಿಎಂ ಜಿಹೆಚ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ

577132

 

90

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ತರಿಕೆರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಪಟ್ಟಣ  ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ

577228

 

91

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶೃಂಗೇರಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಶಾರಧ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ

577139

 

92

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೆಎಸ್‌ಒಯು ಕಟ್ಟಡ

 

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 

 

93

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಚಳ್ಳಕೆರೆ

577522

 

94

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಹೊಳಕೇರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹೊಳಕೇರೆ

577526

8195222250

95

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹೊಸದುರ್ಗ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹೊಸದುರ್ಗ

577527

8191275234

96

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

577535

8199230364

97

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹಿರಿಯೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

577598

8198229228

98

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ

ಬಸವೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

577501

-

99

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಪುತ್ತೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು

574201

8193271630

100

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು

574211

08251-230338

101

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸುಳ್ಯ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275, ಶ್ರೀರಾಂಪೆಟೆ, ಸುಳ್ಯ

574239

08256-232116

102

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಬಂಡ್ವಾಳ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಂಡ್ವಾಳ

574211

(08257) 230479

103

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಇಎಸ್‌ಐ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು

575002

082552 33332

104

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕೆಎಂಸಿ ಜ್ಯೋತಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಗಳೂರು

575001

0824 2445858

105

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಅಸ್ತಾವರದ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅತ್ತವರ್ ಮಂಗಳೂರು - 575001

575001

0824 - 2445858

106

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕನಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಟೆಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಾಟೆಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಪಿನ್ -575018

575018

0824-2888000

107

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕೆವಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕುರುಂಜಿಭಾಗ್, ಸುಲಿಯಾ

574327

08257-232608

108

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕಂಕಂಡಿ, ಮಂಗಳೂರು

575002

0824-2238000

109

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಯನಪೋವಾ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ, ಡೆರಲಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು

575018

0824-2204668 / 69/70

110

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಎ.ಜೆ.

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕುಂಟಿಕಾನ, ಮಂಗಳೂರು

575004

0824 222 3359.

111

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಕೀರ್ಣ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಡೆರಲಕಟ್ಟೆ

575018

8242204471

112

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹೊನ್ನಾಳಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಹೊನ್ನಾಳಿ

577217

0824 221 8630

113

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಜಗಳೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜಗಳೂರು

577528

08188 251272

114

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಹರಿಹರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ವಿದ್ಯಾನಗರ ಹರಿಹರ

577601

08196 227106

115

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ

577213

08192-242556

116

ದಾವಣಗೆರೆ

ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

577004

08189228044

117

ದಾವಣಗೆರೆ

ಎಸ್ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ & ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಜ್ಞಾನಶಾನಕ್ರ, ಎನ್‌ಎಚ್ -4, ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

577001

08192-266000

118

ದಾವಣಗೆರೆ

ಶುಭೋದಯ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಹೋಮ್‌

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಶುಭೋದಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು, ಹಳೆಯ ಪಿಬಿ, ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ

577601

9886342800

119

ದಾವಣಗೆರೆ

ಸೌಖ್ಯದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಸಂಖ್ಯೆ: 308/7, ಪೆವಿಲಿಯನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

577002

08192 225623, 296671

120

ದಾವಣಗೆರೆ

ಆರೈಕೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಆರೈಕೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ # 1683/1, ಮೈದಾನ ಹತ್ತಿರ , ಹಡದಿ ರಸ್ತೆ  ದಾವಣಗೆರೆ.

577002

8192233446

121

ದಾವಣಗೆರೆ

ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಿವಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ನಂ .17, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಪಿಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ದಾವಂಗೇರಿ

577002

08192-253717

122

ದಾವಣಗೆರೆ

ಬಾಪುಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ದಾವಣಗೆರೆ

577004

08192-253850 & 253859

123

ದಾವಣಗೆರೆ

ಬಾಪುಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಜೆಜೆಎಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ದಾವಣಗೆರೆ

577004

819525030

124

ಧಾರವಾಡ

ಡಿ.ಎಚ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ

580008

 

125

ಧಾರವಾಡ

ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

580021

0836-2741277 08123628026

126

ಧಾರವಾಡ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಕಲಘಟಗಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಘಟಗಿ

581204

08362326000

127

ಧಾರವಾಡ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಕುಂದಗೋಳ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕುಂದಗೋಳ

581113

 

128

ಧಾರವಾಡ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನವಲಗುಂದ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ನವಲಗುಂದ

582208

 

129

ಧಾರವಾಡ

ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ & ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮಂಜುಶ್ರೀ ನಗರ, ಸತ್ತೂರು, ಧಾರವಾಡ

580009

0836-2477006

130

ಧಾರವಾಡ

ತವರಗೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಧಾರವಾಡ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ

580008

 

131

ಧಾರವಾಡ

ತತ್ವಾದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ತತ್ವಾದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

580030

0836-2234465

132

ಧಾರವಾಡ

ಸುಚಿತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಗೋಕುಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಲೂರು ಬಡಾವಣೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

580030

0836-2239000

133

ಗದಗ

ಟಿ.ಎಲ್.ಎಚ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

582120

 

134

ಗದಗ

ಟಿ.ಎಲ್. ನರಗುಂದ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನರಗುಂದ

582207

08277-513578

135

ಗದಗ

ಟಿಎಲ್ಹೆಚ್ ರೋಣ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ರೋಣ

582209

08197-387914

136

ಗದಗ

ಟಿ.ಎಲ್.ಎಚ್ ಮುಂಡರಗಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಮುಂಡರಗಿ

582118

08381-267214

137

ಗದಗ

ವತ್ಸಲ್ಯ ಹಾಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಸಾರಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ

582101

08372-252399

138

ಗದಗ

ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಡಾ.ಎಸ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಗದಗ

582103

08372-297250

139

ಗದಗ

ಆಶ್ರಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕುರಡಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಹೋಮ್‌, ಎಪಿಎಂಸಿಸ ಹತ್ತಿರ, ಗದಗ

582101

08372-236225

140

ಗದಗ

ಡಿಆರ್ ಎನ್ಬಿ ಪಾಟಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮುಳಗುಂದ ನಾಕಾ, ಗದಗ

582103

08372-237779

141

ಗದಗ

ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ತೊಂಟದಾರ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು  ಆವರಣ, ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

582101

08372-221922

142

ಗದಗ

ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಸಿಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಪಾಲಾ ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟ್ಗೇರಿ-ಗದಗ

582102

08372-246900

143

ಹಾಸನ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಸಕಲೇಶಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

08372-262010

144

ಹಾಸನ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

145

ಹಾಸನ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಬೇಲೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

146

ಹಾಸನ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಲೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

147

ಹಾಸನ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

148

ಹಾಸನ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಅರಕಲಗೂಡು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

149

ಹಾಸನ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಅರಸಿಕೇರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

150

ಹಾವೇರಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

581115

 

151

ಹಾವೇರಿ

ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ

581106

-

152

ಹಾವೇರಿ

ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣ

581111

08375 228222

153

ಹಾವೇರಿ

ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ಪಟ್ಟಣ

581205

08376 282222

154

ಹಾವೇರಿ

ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ

581104

08378 255224

155

ಹಾವೇರಿ

ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣ

581118

08379 262222

156

ಹಾವೇರಿ

ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾಗವಿ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾವೇರಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಹಾವೇರಿ ನಗರ

581110

-

157

ಕಲಬುರಗಿ

ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ,  ಕಲಬುರಗಿ

585105

-

158

ಕಲಬುರಗಿ

ಅಫಜಲಪುರ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅಫಜಲಪುರ

585301

08472-278644 08472-251991

159

ಕಲಬುರಗಿ

ಅಳಂದ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮಾತಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಳಂದ

585302

08470-282360

160

ಕಲಬುರಗಿ

ಚಿತ್ತಾಪುರ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಚಿತ್ತಾಪುರ

585211

08477-203103

161

ಕಲಬುರಗಿ

ಚಿಂಚೋಳಿ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಚಂದರ್ಂಕರ ಚಿಂಚೋಳಿ

585307

08474-236180

162

ಕಲಬುರಗಿ

ಜೀವರ್ಗಿ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜೀವರ್ಗಿ

585310

08475-273002

163

ಕಲಬುರಗಿ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸೇಡಂ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸೇಡಂ

585222

08442-236198

164

ಕೊಡಗು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ವಿರಾಜಪೇಟೆ

571218

8441277165

165

ಕೊಡಗು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

571236

08274-257324

166

ಕೊಡಗು

ಪ್ರಧಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುಶಾಲನಗರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬಿಎಂ ರಸ್ತೆ ಕುಶಾಲನಗರ

571234

087629 59838

167

ಕೊಡಗು

ಅಂಬಿಕಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಜೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

571218

-

168

ಕೊಡಗು

ಅಶ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಅಶ್ವಿನಿ ರಸ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ರಸ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ

571201

082722 25667

169

ಕೊಡಗು

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಮನ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಕುಶಾಲನಗರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬಿಎಂರೋಡ್, ಕುಶಾಲನಗರ

571234

-

170

ಕೊಡಗು

ಡಿ.ಆರ್.ಎಂ.ಡಿ ಸಚಿದನಾಡ ಮೂರ್ತಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾವೇರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ರಸೂಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್, ಕುಶಾಲನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571234

571234

082762 98998

171

ಕೊಡಗು

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೊನ್ನಂಪೆಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಪೊನ್ನಂಪೆಟೆ 571216, ಕೊಡ್ಗು ಜಿಲ್ಲೆ

571216,

-

172

ಕೊಡಗು

ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,  ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು -ಶ್ರೀಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ, ಅರುವತೋಕ್ಲು ರಸ್ತೆ, -571213

571213

082742 48246

173

ಕೊಡಗು

ಅಥ್ರೇಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಗೋನಿಕೋಪ್ಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ

571218

082742 57483

174

ಕೊಡಗು

ಗ್ರಿಡೋ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ,

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ, 5, ದೊಡ್ಡಟ್ಟಿ ಚೌಕಿ ಗೊನಿಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ವೀರಾಜಪೇಟೆ

571218

-

175

ಕೊಡಗು

ಆರ್‌ಐಎಚ್‌ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಮ್ಮತಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಎಸ್‌ಎಚ್ 88 ಬಿ, ಅಮ್ಮತಿ ಪಟ್ಟಣ , ಕರ್ನಾಟಕ 571211

571211

082742 52125

176

ಕೊಡಗು

ವೀರಾಜಪೇಟೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ವೀರಾಜಪೇಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

571218

(91) -8272-257253

177

ಕೊಡಗು

ಪಿಎನ್‌ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ , ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು, ಕರ್ನಾಟಕ 571213

571213

082742 47066

178

ಕೊಡಗು

ಲೋಪಮುದ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಲೋಪಮುದ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಲೇಜ್ ಅತ್ತುರು ಪೋಸ್ಟ್, ಪೋಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು, ಕೊಡಗು - 571215

571215

082742 48656

179

ಕೊಡಗು

ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ 571253

571253

082742 67625

180

ಕೊಡಗು

ವಿವಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ದಸ್ವಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ

571201

082722 22658

181

ಕೊಡಗು

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ನಂ .11, ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ

571201

08272-220171 / 220191/221529

182

ಕೋಲಾರ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಮಾಲೂರ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮಾಲೂರ್

563130

08276-282700

183

ಕೋಲಾರ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಮುಳಬಾಗಿಲು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮುಳಬಾಗಿಲು

563131

08151-232920

184

ಕೋಲಾರ

ಜಿಹೆಚ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

563114

08156-242114

185

ಕೋಲಾರ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ., ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

563135

08153- 271041

186

ಕೋಲಾರ

ಇಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆಜಿಎಫ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟ್, ಕೆಜಿಎಫ್

563122

08157-246295

187

ಕೋಲಾರ

ಸಂಭ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಡಿಕೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಬಿಇಎಲ್‌ ನಗರ ಕೆಜಿಎಫ್‌

563115

08153-263315,263178,263230

188

ಕೋಲಾರ

ಇಟಿಸಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕೋಲಾರ

563101

05152-222694

189

ಕೋಲಾರ

ಶ್ಯಾಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

563114

08153-255100

190

ಕೋಲಾರ

ಆರ್.ಎಲ್ ಜಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ತಮಾಕಾ, ಕೋಲಾರ

563101

08152-243003

191

ಕೊಪ್ಪಳ

ಎಸ್‌ಡಿಎಚ್ ಗಂಗಾವತಿ (30/130)

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು, ಗಂಗಾವತಿ

583227

08153-260318

192

ಕೊಪ್ಪಳ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಯಲಬುರಗಾ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು, ಯಲಬುರಗಾ

583236

08533-230227

193

ಕೊಪ್ಪಳ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಕುಷ್ಟಗಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ

583277

08534-220155

194

ಮಂಡ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ಮದ್ದೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜಿಎಚ್‌ಕೆಆರ್ ಪೀಟ್, ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ.

571426

08536-267059

195

ಮಂಡ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಗಂಜಾಂ ರಸ್ತೆ

571438

08230 263001

196

ಮಂಡ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಎಸ್ಆರ್ ಪಟ್ಟಣ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಮದ್ದೂರು

571428

08236-295435

197

ಮಂಡ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಪಾಂಡವಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಾಂಡವಪುರ

571434

8232232030

198

ಮಂಡ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಮಲವಳ್ಳಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ನಾಗಮಂಗಲ

571432

8236255377

199

ಮಂಡ್ಯ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ನಾಗಮಂಗಲ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,   ಮಳವಳ್ಳಿ

571433

08234-286006 285702

200

ಮೈಸೂರು

ಕೆ.ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು

ಇರ್ವಿನ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು

570001

-

201

ಮೈಸೂರು

ಜಿಹೆಚ್, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

 

0821251872

202

ಮೈಸೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

​​ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

 

 

203

ಮೈಸೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ನಂಜನಗೂಡು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ನಂಜನಗೂಡು

 

 

204

ಮೈಸೂರು

ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಯಾದವಗಿರಿ, , ಮೈಸೂರು

570020

 

205

ಮೈಸೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಹುಣಸೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಹುಣಸೂರು

 

08212514952

206

ಮೈಸೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ

 

 

207

ಮೈಸೂರು

ಜಿಹೆಚ್ ಎಹ್‌ಡಿ ಕೋಟೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಎಹ್‌ಡಿ ಕೋಟೆ

 

 

208

ಮೈಸೂರು

ಕ್ಲೀಯರ್‌ ಮೆಡಿ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮೈಸೂರು

 

 

209

ಮೈಸೂರು

ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ

570004

0821-2335555

210

ಮೈಸೂರು

ಸಿಎಸ್ಐ ಹೋಲ್ಡ್ವರ್ತ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮೈಸೂರು

570001

0821-4266370 - 73, 4007000

211

ಮೈಸೂರು

ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮೈಸೂರು

 

 

212

ಮೈಸೂರು

ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮೈಸೂರು

 

 

213

ಮೈಸೂರು

ಸಿಗ್ಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮೈಸೂರು

 

 

214

ಮೈಸೂರು

ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮೈಸೂರು

 

 

215

ರಾಯಚೂರು

ರಿಮ್ಸ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು

584102

 

216

ರಾಯಚೂರು

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸಿಂಧನೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸಿಂಧನೂರು

 

08532-238488 08532-238489

217

ರಾಯಚೂರು

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು

 

7760301476

218

ರಾಯಚೂರು

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವದುರ್ಗ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ದೇವದುರ್ಗ

 

9448037230

219

ರಾಯಚೂರು

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಮಾನ್ವಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮಾನ್ವಿ

 

9945706211

220

ರಾಯಚೂರು

ನವೋದಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು

584102

 

221

ರಾಮನಗರ

ಡಿ.ಎಚ್. ರಾಮನಗರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರಾಮನಗರ

562159

948080846

222

ರಾಮನಗರ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ .ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

562160

080-27274323

223

ರಾಮನಗರ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಮಾಗಡಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಮಾಗಡಿ

562120

080-27251595

224

ರಾಮನಗರ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಕನಕಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಕನಕಪುರ

562117

080-27745382

225

ರಾಮನಗರ

ಡಾ, ಚಂದ್ರಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ., ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ

562114

8026611

226

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸರ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ರತ್ಮಮ್ಮ ಮಾಧವ ರಾವ್‌ ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ಕ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಸ್ಟಿನ್ಷನ್‌, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

577201

08182-405505

227

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ನಿರ್ಮಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಣ , ಭದ್ರಾವತಿ.

577301

08282-266662

228

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬಿ.ಎಚ್ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ.

577401

08183-220801

229

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಅನುರಾಧಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್‌ಸ್ಟಿನ್ಷನ್‌, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ.

577432

08181-228238

230

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಡುಗ್ರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬಿ.ಎಚ್ ರಸ್ತೆ, ಭದ್ರಾವತಿ.

577301

08282-267225

231

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ & ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್,

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಪುರ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

577201

08182-298006

232

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮೆಟ್ರೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ.

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸವಲಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

577201

08182-270001 / 78292 90303

233

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಪಾರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ .

577201

08182-269400

234

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

# 5619, ಗಡಿಕೊಪ್ಪಾ, ಶಿಮಿಗಾ.

577201

08182-267300

235

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ನಂಜಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

# 660 ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ .

577201

08182-221003

236

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಹರಾಕೆರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ .

577201

08182-267503

237

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಶಿಕಾರಿಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)

ಶಿಕಾರಿಪುರ

577427

080-27522485

238

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಸಾಗರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸಾಗರ

577401

08187-222412

239

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

577432

08183-226076

240

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಭದ್ರಾವತಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಓಲ್ಡ್ ಪಟ್ಟಣ , ಸಿಎನ್ ರಸ್ತೆ, ಭದ್ರಾವತಿ

577301

08181-228444

241

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಿ. ಹೆಚ್‌. ಹೊಸನಗರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಹೊಸನಗರ

577418

08282-298133

242

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸೊರಬಾ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೊರಬಾ

577429

8185221202

243

ತುಮಕೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ಕುಣಿಗಲ್‌

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕುಣಿಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು

572130

8184272216

244

ತುಮಕೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು

572137

08132-220450

245

ತುಮಕೂರು

ಜಿಹೆಚ್ ತಿಪಟೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

572201

08135-275212

246

ತುಮಕೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಗುಬ್ಬಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

572216

08134-251004

247

ತುಮಕೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ತುರವೆಕೆರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತುರವೆಕೆರೆ ತಾಲೂಕು

572227

08131-222271

248

ತುಮಕೂರು

ಜಿಹೆಚ್ ಕೊರಟಗೆರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

572129

08139-287317

249

ತುಮಕೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಪಾವಗಡ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು

561202

08138-232146

250

ತುಮಕೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಮುಧಗಿರಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮುಧಗಿರಿ ತಾಲೂಕು

572132

08136-282419

251

ತುಮಕೂರು

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸಿ.ಎನ್‌ ಹಳ್ಳಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸಿ.ಎನ್‌ ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

572214

08137-282419

252

ತುಮಕೂರು

ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಮಕೂರು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಬಿ.ಎಚ್ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು

572101

0816-2252805

253

ತುಮಕೂರು

ಪವನ  ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಶಂಕರ್ ಪುರಂ, ತುಮಕೂರು

572101

0816-2270100

254

ತುಮಕೂರು

ಶ್ರೀದೇವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಲಿಂಗಾಪುರ, ತುಮಕೂರು

572101

0816-2212192

255

ತುಮಕೂರು

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಗುಬ್ಬಿ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು

572101

0816-2251656

256

ತುಮಕೂರು

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಅಗಲಕೋಟೆ, ತುಮಕೂರು

572101

0816-2278867

257

ಉಡುಪಿ

ಡಿ.ಎಚ್.ಉದುಪಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಅಜ್ಜರ್ಕಡು, ಉಡುಪಿ

576101

08133-267211

258

ಉಡುಪಿ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಕಾರ್ಕಳ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸದಾನಂದ ಕಾಮತ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಕಳ

574105

0820-2520333

259

ಉಡುಪಿ

ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

576201

08258-235204 230205

260

ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುಂದಾಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕುಂದಾಪುರ -576201

576201

8254230515 8105281221

261

ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಹಾಲಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

576201

9448770514

262

ಉಡುಪಿ

ಅರೂರ್ಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೈಲೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು

574102

9480121840

263

ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಮತ್ತು ಜೆನೆರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಹೆಬ್ರಿ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು

576112

9343282347

264

ಉಡುಪಿ

ಕಾಮತ್ಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಉಪೇಂದ್ರ ಟವರ್ಸ್, ಕೆಎಂ ಮಾರ್ಗ್, ಉಡುಪಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

576101

9448128043

265

ಉಡುಪಿ

ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರ

576201

9535334545

266

ಉಡುಪಿ

ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಸದಾನಂದ ಕಾಮತ್ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಕಲಾ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು

574 104

08258-235195

267

ಉಡುಪಿ

ಗುರುಕೃಪಾ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೈಲೂರ್, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು

574102

08258-275029

268

ಉಡುಪಿ

ಒಂಬತ್ತನೇ ಗಜ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ತೆಲ್ಲಾರ್, ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಕಳ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

574 104

7760470546

269

ಉಡುಪಿ

ಲಲಿತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕೆಎಂಎಂಎಆರ್ಜಿ ಉಡುಪಿ

576101

08202529547,

270

ಉಡುಪಿ

ಗೊರೆಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಸಂತೇಕಟ್ಟೆ

576105

0820-2580406

271

ಉಡುಪಿ

ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಉಡುಪಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

576101

9844741724

272

ಉಡುಪಿ

ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಅಂಕಟಕಟ್ಟೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕುಂದಾಪುರ

576222

9535321487 082546262429

273

ಉಡುಪಿ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಪು

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎನ್ಎಚ್ 66 ಕೊಪ್ಪಲಂಗಡಿ ಕಾಪು

574106

8296715018

274

ಉಡುಪಿ

ಅಂಜಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ರಾ.ಹೆ.-17, ಬೈಂದೂರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು

576214

9448300805

275

ಉಡುಪಿ

ವಿವೇಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮುರ್ಕೈ, ಬಸ್ರೂರ್ ರಸ್ತೆ ವೊಡರ್‌ ಹೋಬ್ಲಿ, ಕುಂದಾಪುರ

576201

08254-298222

276

ಉಡುಪಿ

ಕೌದೂರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ನೆರ್ ಬೈಲೂರ್, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು

574102

9845377418/0825827555

277

ಉಡುಪಿ

ಹೈಟೆಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ & ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಎನ್ಎಚ್ -17, ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ಟ

576103

8202533332

278

ಉಡುಪಿ

ಡಿ.ಆರ್. ಎನ್.ಆರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಎನ್ಎಚ್ -17, ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

576222

9844091370

279

ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೀ ಮಾಥಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಚಾರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

576201

9342519418

280

ಉಡುಪಿ

ಚಿನ್ಮೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಚಾರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

576201

9448068168

281

ಉಡುಪಿ

ವಿನಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

576201

9448228847

282

ಉಡುಪಿ

ಸ್ಪಂದನಾ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ & ಜೆನೆರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಕಲಾ, ಕಾರ್ಕಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು.

574104

9845239772

283

ಉಡುಪಿ

ಕಾರ್ಕಲಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಕಲಾ ಕಾರ್ಕಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು

574104

91417297555

284

ಉಡುಪಿ

ಸಿಟಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಕಾರ್ಕಲಾ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಯುಪಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕಾರ್ಕಲಾ

574104

8258230356

285

ಉಡುಪಿ

ಮಲ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಅನಂತಶಯನ, ಕಾರ್ಕಳ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು

574104

9448725265

286

ಉಡುಪಿ

ಕಾಮತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಹಿರಿಯಡ್ಕಾ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

576113

9845542655

287

ಉಡುಪಿ

ಡಿ.ಆರ್.ಅವಬಲಿಗಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಉಡುಪಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು

576102

9242124621

288

ಉಡುಪಿ

ಸೋನಿಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಅನಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಣಿಪಾಲ್, ವಿಷಯ ತಾಲ್ಲೂಕು

576104

9663050808

289

ಉಡುಪಿ

ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡೈಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಅಲಂಕಾರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿ

576101

8202536701

290

ಉಡುಪಿ

ಸಿಎಸ್ಐ ಲೊಂಬೋರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಉಡುಪಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

576101

9964879727

291

ಉಡುಪಿ

ಪ್ರಣವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ರಾ.ಹೆ-17, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು

576213

0820-2950086

292

ಉಡುಪಿ

ಮಿತ್ರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಮಿತ್ರಾ ಪ್ರಿಯಾ, ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

576101

8105238310

293

ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೀ ಮಾಥಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು

576225

9448107553

294

ಉಡುಪಿ

ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ಟವರ್ಸ್‌ ಓಲ್ಡ್‌ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ

576213

0820-2562298

295

ಉಡುಪಿ

ಸುನಾಗ್ ಆರ್ಥೋಕೇರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್‌ ರಸ್ತೆ ಎದರು, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು

576102

8202525259

296

ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಎಕೆಜಿ ವೋಡರ್‌ ಹೋಬ್ಳಿ

576201

08254-230088

297

ಉಡುಪಿ

ಹೊಸ ನಗರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ

576101

0820-2593132

298

ಉಡುಪಿ

ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಉಡುಪಿ

576101

0820-2535289

299

ಉಡುಪಿ

ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಎನ್ಎಚ್ 66 ಕುಂದಾಪುರ

576201

8254230580

300

ಉಡುಪಿ

ಮಹೇಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-17, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್‌ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು

576213

9448132656

301

ಉಡುಪಿ

ಡಾ. ಟಿಎಂಎ ಪೈ ರೋಟರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಕಳ

574 104

08258 - 230583

302

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಕಾರವಾರ ನೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ರಕ್ಷಣೆ

ಐಎನ್ಎಸ್ ಪತಂಜಲಿ

581301

08254234808

303

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬ್ಯಾಗನ್ ಕ್ರಾಸ್, ಕುಮಟಾ

581332

 

304

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸೂಪಾ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಜೋಯಿಡಾ

581186

08388-224636

305

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊನ್ನಾವರ

581334

08301-223153

306

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಯಲ್ಲಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಯಲ್ಲಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ

581359

08386-223778

307

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ,

581329

08389-230043 232023

308

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಸಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸಿರ್ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ

581401

08284-220165

309

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಟಿಡಿಬಿ ರಸ್ತೆ ಮುಂಡಗೋಡ (ಯುಕೆ) -

581349

08385-227502

310

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಭಟ್ಕಳ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಭಟ್ಕಳ

581320

08284-221665

311

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ದಾಂಡೇಲಿ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸೋಮಾನಿ ವೃತ್ತ, ದಾಂಡೇಲಿ

581325

08385226460

312

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಸಿದ್ದಾಪುರ

 

08284-231330

313

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಅಂಕೋಲಾ

581314

08384-226083

314

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮುರಡೇಶ್ವರ, ಭಟ್ಕಳ.

581350

08385-268026,

315

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಿರ್ಸಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಿರ್ಸಿ

581401

08384-234843

316

ವಿಜಯಪುರ

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆ

586108

08352-270252

317

ವಿಜಯಪುರ

ಬಿಎಲ್‌ಡಿಇ (ಡಿಯು) ಶ್ರೀ ಬಿಎಂಪಾಟಿಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಸಜ್ಜನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ

586103

08352-262770 ವಿಸ್ತ: 2051

318

ವಿಜಯಪುರ

ಟಿಎಲ್‌ಹೆಚ್‌ ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ,

586203

08382-220159

319

ವಿಜಯಪುರ

ಟಿಎಲ್‌ಹೆಚ್‌ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

586212

08358-244081

320

ವಿಜಯಪುರ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಇಂಡಿ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ

586209

8356220257

321

ವಿಜಯಪುರ

ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸಿಂಧಗಿ (58/100)

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಘಂಡಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಸಿಂದಗಿ

586128

8359225200

322

ಯಾದಗಿರಿ

ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ . ​​ಶಹಾಪುರ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

585223

08488-222826

323

ಯಾದಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಐಸೋಲೇಷನ್‌

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-05-2020 12:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌, ಸಫಾರಿ, ಒಪೆರಾ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ