ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ /ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌

 

12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅರ್ಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋರ್ಬಿವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕೋವಿಡ್-‌19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

30/03/2022 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 2001KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

12-14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಬಿವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕೋವಿಡ್-‌19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

29/03/2022 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತುಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 550KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-‌19 ಲಸಿಕೆಯ ಮುನ್ನೆಚರಿಕೆ ಡೋಸ್‌ನ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಕುರಿತು

21/01/2022 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 514 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-‌19 ಸೋಂಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/01/2022 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 1648KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಕೋವಿಡ್-‌19 ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 15-18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

27/01/2022 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 70KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಫ್ರೆಂಚ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾಡರ್ನಾ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಬಳಸಿ ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

21/01/2022 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

498KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ದೃಡಪಟ್ಟು ಹೋಂ ಐಸೋಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 

ನೀಡುವ

 ಹೋಂ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು
20-01-2022 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

6521 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ದೃಡಪಟ್ಟು ಹೋಂ ಐಸೋಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಹೋಂ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕಿಟ್ ನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು 18-01-2022 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 39382 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು-ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದರ ಕುರಿತು 18-01-2022 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 188 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು-ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್,ಐಸೋಲೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುರಿತು 18-01-2022 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

189 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಕೋವಿಡ್-೧೯  ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾವುಗಳ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 14-01-2022 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

2939KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Circular-Isolation-Quarantine of Ppersons who have provided Sample for COVID-19 Testing 14-01-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 232KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Cicrular-Guidelines for Management of COVID-19 Patients (Version 6.0 - Clinical Expert committee) 11-01-2022 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 7053KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Circular-Establishing COVID Care Centres (CCC) by Private Medical Establishments in collaboration with Hotels/Staying Facilities 11-01-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 797KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   

Goa Surveillance measures

 05/01/2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 1800KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

Reservation of Beds

 04/01/2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  1931KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Revised Home isolation guidelines

05/01/2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   658KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

State level Covid-19 nodal officers

04/01/2022 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 1933KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Follow up RTPCR testing for international passengers under institutional isolation.

29/12/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 493KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

Corrigendum- Discharge policy of covid-19(Omicron) recovered patients from hospital

30/12/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 421KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  15-ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-‌ 19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು- ಆಯುಕ್ತರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  30/12/2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 54KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  15-ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-‌ 19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು- ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 30/12/2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 59KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

15-ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-‌ 19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು- ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ.

30/12/2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 55KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

 21/12/2021 ಕನ್ನಡ  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ  1297KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   

ಒಮಿಕ್ರಾನ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ

22/12/2021   ಕನ್ನಡ   ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 1132KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

Randomised testing for passengers from not AT risk countries

08/12/2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  643KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

Discharge policy covid-19(Omicron)recovered persons from hospitals

 09/12/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 1546KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್‌ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿವಿಧ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕುರಿತು

 07/12/2021  ಕನ್ನಡ   ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  1039KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಕುರಿತು

02/12/2021 ಕನ್ನಡ   ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 118KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-‌19 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವ್ಯೆದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳುನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

 29/11/2021 ಕನ್ನಡ   ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 2361KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Tele-ICU TAC Committee

 26/11/2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 224KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Omicron (B.1.1529)-Mandatory RT-PCR testing for arrivals from Botswana, South Africa and Hong Kong

27/11/2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 630KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

Increasing Covid-19 daily testing targets from 60,000 per day to 80,000 per day

 27/11/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 905KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

Postponing of social, cultural and academics event in education institutions

 28/11/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  570KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

Special Surveillance measures- in the light of recent clusters of covid-19 detected regarding

 28/11/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  667KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

Revised circular on Guidelines for international arrivals to Karnataka

 20/11/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 2351KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಕೋವಿಡ್-‌19 ಸಂಧರ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

 19/11/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 7726KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು

 18/11/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ  755KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

RT-PCR ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು

 15/11/2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 1267KB   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-‌19 ಲಸಿಕಾಕರಣವನ್ನು ತೀವ್ರಗೂಳಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಕೋರುವ ಕುರಿತು.

 16/11/2021  ಕನ್ನಡ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತುಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 1250KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Har Har Ghar Dastak- ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಲಸಿಕಾ ಮಿತ್ರ

 16/11/2021  ಕನ್ನಡ   ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 946KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Har Ghar Dastak ಅಭಿಯಾನ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕುರಿತು

12/11/2021 ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 950KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

 02/11/2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 23KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-19‌ ಲಸಿಕಾಕರಣವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಕೋರುವ ಕುರಿತು

22/10/2021 ಕನ್ನಡ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 1238kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-‌19 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 27/10/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 791KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

Regarding opening up of more activities

 18/10/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 961KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-‌19 ಪರೀಕ್ಷಗಳ ದರವನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 13/10/2021  ಕನ್ನಡ  ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 125KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಕುರಿತು

01/10/2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 468KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ-ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ

07-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 484KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಧ್ಧ ಉಡುಪು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

 06-09-2021  ಕನ್ನಡ   ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  941KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಗಳ ನೈಜತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

 04-09-2021  ಕನ್ನಡ   ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  683KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಕುರಿತು

 02-09-2021   ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  2490KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Compliance of Covid-19 State protocol for students and employees from Kerala

 01-09-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 895KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Mandatory RT-PCR for international arrivals

 01-09-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 608Kb  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೦೧-೦೯-೨೦೨೧ ರಂದು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕಾ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

 30-08-2021  ಕನ್ನಡ    ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  475KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

Exempting RT-PCR testing of arrivals from UK, Europe and Middle east in airports of Karnataka.

 24/08/2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 578KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿರಯವ ಭಾರತೀಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು.

 24/08/2021   ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 296KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

 17/08/2021  ಕನ್ನಡ   ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 38KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಕುರಿತು

17/08/2021   ಕನ್ನಡ   ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 1704KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್ ೩ನೇ ಅಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು

 16-08-2021  ಕನ್ನಡ   ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  121KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಿನ ದರ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು

 16-08-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  121KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ೯ ಮತ್ತು ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೋಧನಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 16-08-2021  ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 490KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ರನ್ ೨.೦" ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

 13-08-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  715KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು

 09-08-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 979KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

 06-08-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  31KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

02-08-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 50KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ  ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

 31-07-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 241KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ವೋಚರ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು.

 31-07-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 42KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪರೀಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

31-07-2021 ಕನ್ನಡ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 1560KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

 27-07-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 144KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ನೆರೆಹಾವಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ/ಲಸಿಕಾಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

 27-07-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  120KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಭೋಧಕ ಮತ್ತು ಭೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

22-07-2021 ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  58KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡೆ-19 ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೆರೆಗೆ 2ನೇ ಡೋಸ್‍ಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 22-07-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  78KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡೇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು

19-07-2021 ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

648KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

14-07-2021 ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

412KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ (Official Commitments) ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

12-07-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 32KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಮಾನಸಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 09-07-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 37KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಗರ್ಭಿಣಿ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 09-07-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

340KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 03-07-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 657KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಠಿಕರಣ 01-07-2021 ಕನ್ನಡ

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

506KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜು, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಭೋದಕರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು. 30-06-2021 ಕನ್ನಡ

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

31KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು - ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 28-6-2021 ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

731KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಟ್ರಯೇಜಿಂಗ್ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25-06-2021 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 278KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

Circular-Reserving Beds for Mucormycosis Patients and Display of Bed Status in Health Facilities.

23-06-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

69KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

23-06-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 471KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾ ಇಂಡೆಂಟ್ ಕುರಿತು  21-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 50 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.  21-06-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  46KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21-06-2021 ರಂದು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕಾ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

19-06-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 59KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಕೋವಿಡ್-19 ಕುರಿತ ಸಂವಹನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಆಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

18-06-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 35KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಗಳ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರತರವಾದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಡ್ರೈವ್ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

17-06-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 1219KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಮತ್ತು ಏವಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಔಪಚಾರಿಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

16-06-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 1890KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಕುರಿತು

15-06-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 1316KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

13-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಎಂ) ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ  512KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಮ್ಯುಕೋರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಗಡೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು (Revised Recommendations of Clinical Expert Committee) ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  09-06-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 5065KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಡೋಸ್ ಗೆ ಗರಿಷ್ಟ್ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

09-06-2021   ಕನ್ನಡ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 484KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

18 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

08-06-2021   ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  71KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

18 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 20-05-2021, 21-05-2021, 26-05-2021, 27-05-2021 ಮತ್ತು 04-06-2021 ರ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ (ಅಡೆಂಡಮ್) ನೀಡುವ ಕುರಿತು

07-06-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 57KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

RT-PCR ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು

 05-06-2021  ಕನ್ನಡ  

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

 1478KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

04-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತುಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ

495KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  18 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 20-05-2021, 21-05-2021 ಮತ್ತು 26-05-2021 ಮತ್ತು 27-05-2021 ರ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ (ಅಡೆಂಡಮ್) ನೀಡುವ ಕುರಿತು 04-06-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 55KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 04-06-2021 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 148KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು   02-06-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 249KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.

 02-06-2021  ಕನ್ನಡ   ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 40KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Notification-Establishment of Grievance Redressal Mechanism for Citizens to forward their Complaints

02-06-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

576KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮ್ಯುಕೋರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು

 01-06-2021  ಕನ್ನಡ  

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು

129KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 45 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣವನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

01-06-2021 ಕನ್ನಡ   ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 128KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಯ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು

 01-06-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  60KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ನಿಗದಿತ ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ ಇಲ್ಲದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು

31-05-2021 ಕನ್ನಡ

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

100KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಡೋಸಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

29-05-2021 ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಭಿವೃಧ್ದಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

131KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ - ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ  ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಕುರಿತು

 29-05-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  69KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

18 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 20-05-2021, 21-05-2021 ಮತ್ತು 26-05-2021 ರ ಸಮ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ (ಅಡೆಂಡಮ್) ಕುರಿತು

 27-05-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  94KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

18 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 20/05/2021 ಮತ್ತು21/05/2021 ರ ಸಮ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು

26-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 99KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

26-05-2021

ಕನ್ನಡ

 ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 43KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪರೀಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಮ್ಯುಕೋರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತಜ್ಞರ ಪರೀಷ್ಕೃತ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26-05-2021

ಕನ್ನಡ

Kannada

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 8827KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  Advisory-Administering Second Dose of Covaxin in Private Health Care Facilities as the COVID Vaccination schedule of GoI 24-05-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್
Englsh
 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

287KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಮ್ಯುಕೋರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ (ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್) ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 23-05-2021  ಕನ್ನಡ
Kannada
 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 154KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  Addendum-Addendum Guidelines for Management of COVID-19  - A Point of Care Approach (V4.0) 22-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

569KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Circular-Protocol for COVID-19 Positive Patients presenting to Triage Area 22-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

1812KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Circular-Protocol to be followed in CCC for Hypoxic Patients 22-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

1257KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ -18 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು  ದಿನಾಂಕ ೨೦-೦೫-೨೦೨೧ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ(ಅಡೆಂಡಮ್) ನೀಡುವ ಕುರಿತು 21-05-2021 ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 107KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  Circular-SOP for the Prevention of COVID Associated Mucormycosis in Karnataka 20-05-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

619KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  Circular-Guidelines to conduct RAT in the State 19-05-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 1515KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ -18 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 20-05-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 1720KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  Circular-Mandatory Establishment of Step-Down Facilities and Facilitating Patients to Shift to such Facilities 20-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 2261KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  Circular-Providing un-interrupted Dialysis services at District and Taluk level Hospitals in the State 18-05-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 529KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  Circular-COVID Associated Mucor Mycosis(CAM) Guidelines 18-05-2021

ಕನ್ನಡ

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

1157KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಕೋವಿಡ್ 19 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಪರೀಶೋದನೆ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

18-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

1063KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚರಿಸುವ / ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 16-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

288KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌ ಲಾಸಿಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ಡೋಸ್ ನ 6 ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳ ಅಂತರವನ್ನು 12 ರಿಂದ 16 ವಾರಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕುರಿತು 16-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರ, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

117KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು RT-PCR ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

314KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು

13-05-2021  ಕನ್ನಡ  

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

43KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು

16-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ-ಚಿತಾಗಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ ತಂಡ 429KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಮತ್ತು  ಆಮ್ಲಜನಕ ದ ಪೂರೈಕೆ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು

 11-05-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 3430KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 09-05-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 3389KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ COVID-19 ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

09-05-2021 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  528KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-COVID-19 ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಕುರಿತು

09-05-2021 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 

 ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 6412KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸುತ್ತೋಲೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ)-ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ COVID -19 ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ HRCT ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

08-05-2021 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  137KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಯು ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು

 07-05-2021  ಕನ್ನಡ  

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 137KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಅಗತ್ಯ ಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೌಂಟರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

 06-05-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

689KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-‌೧೯ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು

 03/05/2021  ಕನ್ನಡ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  10891KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರೆಮ್‌ಡೆಸಿವಿರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ಅನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

03-05-2021 ಕನ್ನಡ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 798KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

 03-05-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  3362KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

01-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

783KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ COVID ಧನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ/ಮನೆ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು CCC ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

01-05-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

783KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಅಗತ್ಯ ಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೌಂಟರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

01-05-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

1547KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-COVID-19 ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು

30-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟ್

40KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸುತ್ತೋಲೆ-COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನುಸರಣೆ

 28-04-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

534KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 28-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಜಾಪನ ಪತ್ರ-ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪುನರಿಚ್ಚ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು 28-04-2021

ಕನ್ನಡ

 ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Revised Guidelines for Home Isolation of Mild-Asymptomatic COVID-19 Cases

28-04-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 MoHFW, GoI    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Guidance to ensure availability of COVID-19 Testing Kits and Newer Innovative Testing Solutions in India

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 
ICMR   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

3ನೇ ಹಂತದ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

26-04-2021

ಕನ್ನಡ

 ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಟ್ರಯೇಜ್ ಕುರಿತು

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

572KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಸಮುದಾಯ ಧಾರಕ-ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಚೌಕಟ್ಟು 26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2506KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಪಿ ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು

26-04-2021

ಕನ್ನಡ

 

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

 28KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

25-04-2021

ಕನ್ನಡ

 

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

36KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅ.ಸ ಪತ್ರ-COVID-19 ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

25-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಕುಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

807KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಸುತ್ತೋಲೆ-ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು  24-04-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 385KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

24-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

4769KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   Circular-Industrial Activities to be considered as Essential Services and requiring 24-7 Operations  23-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

Additional Chief Secretary to Govt., Commerce and Industries Department 190KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   Circular-Formation of backup teams from the Department of Pathology and Biochemistry to the RT-PCR  23-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

262KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Notification-Admission of Non-COVID-19 Critically Ill and Emergency Patients in the Hospitals during Second Wave of COVID-19 Pandemic in the State 21-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

6785KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   Circular- Prevention and Control of COVID-19 Prisons and Correctional Homes in continuation of Advisories 20-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 Ministry of Home Affairs, GoI 5304KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು RT-PCR ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

21-04-2021

ಕನ್ನಡ

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

256KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಎರಡನೇ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ COVID ಅಲ್ಲದ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು

21-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 785KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ - ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲಾ/ವಲಯ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕುರಿತು 21-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 2217KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಕುರಿತು

 20-04-2021  ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಡ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
547KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

20-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

7306KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಸಾವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕುರಿತು

20-04-2021 ಕನ್ನಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

310KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕುರಿತು

20-04-2021 ಕನ್ನಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

268KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Circular-Eligibility Criteria for Home Isolation-Home Care and Criteria to be used for shifting the COVID-19 Persons to CCC, DCHC or DCH

20-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

1200KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು

17-04-2021  ಕನ್ನಡ  ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ ಆ ಸು ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ)  97KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಟಿಪ್ಪಣಿ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ೨ನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು

17-04-2021  

ಕನ್ನಡ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ & ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಕರ್ನಾಟಕ

290KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀನೋಮ್ ಅನುಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತೃತೀಯ ಆರೈಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು

16-04-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  638KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-COVID-19 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

13-04-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಇಲಾಖೆ  2987KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕರಣವನ್ನು ಅಭಿಯಾನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

08-04-2021  

ಕನ್ನಡ

 

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

 88KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು

08-04-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  106KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಡದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಗಾವಲು

22-03-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 838KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ 'ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್' ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

22-03-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 657KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

18-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆ.ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆ  557KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ : ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕುರಿತು

18-03-2021  ಕನ್ನಡ  

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 1575KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - RT-PCR & RAT ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು

15-03-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

801KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ವಾಯು ಯಾನದ ಆಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ COVID-19 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಸರಣೆ

13-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

Joint Director General, Office of  Director General of Civil Aviation 1194KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪ್ರಕರಣಾಗಳ ನಿಯಂತಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

12-03-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

1151KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ೮ ೨೦೨೧ ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕಾಕರಣವನ್ನು ತೀವೃಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

 06-03-2021  ಕನ್ನಡ  ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  908KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

03-03-2021

ಕನ್ನಡ

 ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  789KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸರಕು ಸಾಗಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ - ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ

03-03-2021

ಕನ್ನಡ

 ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  501KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕಛೇರಿಗಳು/ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರ ಹರಡುವಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

01-03-2021

ಕನ್ನಡ

 ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  2459KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪರಿಚಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

20-02-2021  ಕನ್ನಡ  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  290KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

20-02-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

3636KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

20-02-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  1495KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸುತ್ತೋಲೆ-ವಿದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವವರಿಗೆ ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

20-02-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  544KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   Circular-Guidelines on Preventive Measures for Catering Services and Food Handlers in Hotels, Resorts and Dabhas to contain spread of COVID-19 19-02-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 3530KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

18-02-2021  

ಕನ್ನಡ

 

ಆ.ಕು.ಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

 163KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ -19RT-PCR ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕುರಿತು

17-00-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 417KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸುತ್ತೋಲೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ-ಬರುವವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ

16-02-2021

ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

2209KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕುರಿತು

08-02-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

492KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಪರೀಷ್ಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ - ಸಿನೆಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೧೦೦ ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು

04-02-2021  ಕನ್ನಡ  

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

703KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಮಾಜಿಕ / ಧಾರ್ಮಿಕ / ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು / ಮನೋರಂಜನೆ / ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

02-02-2021  

ಕನ್ನಡ

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

1244KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ COVID-19 ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ 30-01-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

3426KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಈಜುಕೊಳಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ

30-01-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

2135KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸಿನೆಮಾ ಹಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ COVID-19 ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ

30-01-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

112KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು SARS-CoV-2 ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ ಸಿಂಧುತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು

30-01-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಆ.ಕು.ಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

132KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಾವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ

29-01-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

6182KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ- 17 ಜನವರಿ 2021 ರಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಪೋಲಿಯೊ ಎನ್ಐಡಿ ಸುತ್ತಿನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು

09-01-2021  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಆ.ಕು.ಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

 371KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ- 08-01-2021 ರಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ (ಯುಕೆ) ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ

08-01-2021   

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 480KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ- ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ

07-01-2021   

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

 141KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೆರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ

24-12-2020

ಕನ್ನಡ

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 74KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ - ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿಸುವ ಎಂ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಪಿ ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23-12-2020

ಕನ್ನಡ

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 394KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನ, ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 23-12-2020

ಕನ್ನಡ

ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 460KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನ, ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ೬-೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯದಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 23-12-2020

ಕನ್ನಡ

ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 753KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Circular-Addendum to Revised Guidelines for International Returnees to Karnataka (Version 5)-Compulsory RT-PCR Test 23-12-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

787KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Circular-Standard Operating Procedure for Surveillance and Response in the Context of new Variant of SARS-CoV-2 Virus detected in United Kingdom

23-12-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

2528KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಡೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು

22-12-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 2901KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   Circular Regarding enhanced Passenger Screening at International Airports and Sea Ports in view of new Strain of COVID-19 Virus reported from United Kingdom 21-12-22020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 352KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ : ಕೋವಿಡ್-೧೯ ವಾರ್ ರೂಮ್ (War Room) ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ರೂಮ್ (Vaccination Control Room) ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಹಹಿಸುವ ಕುರಿತು

 05-12-2020  ಕನ್ನಡ  

ಸಚಿವಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 118KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು

02-12-2020  ಕನ್ನಡ  ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  3081KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು

25-11-2020  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  RGUHS, ಕರ್ನಾಟಕ  2710KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ COVID-19 RT-PCR ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

13-11-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

859KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪೂಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

13-11-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

357KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವಿದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದವರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು(ಆವೃತ್ತಿ 5)

13-11-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

2376KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

12-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

732KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ:ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ "ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್" ರೆಫಿಲ್ಲಿಂಗನ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಎ.ಆರ್.ಎಸ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12-11-2020

ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

378KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Guidance note on Operations of Anganawadi Services 11-11-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

MoWCD, GoI 234KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Circular - Co-ordination for Collection of Samples from Government and Private Labs in the Districts by DSOs for ILQS 19-10-2020  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

 397KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಇಂಟರ್-ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ILQC - ಐಎಲ್‌ಕ್ಯುಸಿ) ಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 19-10-2020  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  457KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಐಎಲ್‌ಕ್ಯುಸಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಐವಿ, ಬಿಎಂಸಿ ಎನ್‌ಐವಿ ಎಂಎಂಸಿ

 19-10-2020  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  489KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಶಿಫಾರಸು w.e.f 25-05-2020 - ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ನವೀಕರಣ

 19-10-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

 101KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು

 17-10-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 1807KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್

15-10-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

6718KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

NDMA ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ವಿವರಗಳ ನಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತು

14-10-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  570KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ (ಆವೃತ್ತಿ 3.0)

03-10-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

6677KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ-ಮನೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ COVID-19 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

29-09-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 5527KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

 29-09-2020  ಕನ್ನಡ  

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

846KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨, ೨೦೨೦ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ೩ ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ "ಫಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ ಅಭಿಯಾನ" ವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ್ ದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

 29-09-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

 353KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ / ರೋಗನಿರ್ಣಯ / ಸಂಪರ್ಕತಡೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ (R-4) ಅನುಷ್ಠಾನ.

 29-09-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 5492KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 Convalescent Plasma (CCP) Donors Required for Re-imbursement

 29-09-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು KSAPS

 7519KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ILI-SARI ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿ-ದಿಕ್ಕಿನ ಟಿಬಿ-ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಿಬಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕುರಿತು

24-09-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 1526KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ - ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಪರ್ಕತಡೆಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ

15-09-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 1192KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVI-19 ನ ಧಾರಕ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಿ (SDRF) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

 23-09-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

 147KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು

 23-09-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 2138KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು/ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ RTPCR ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 21-09-2020  ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 333KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕಂಟೈನ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬಫರ್ ವಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ-೫)

18-09-2020

ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

2169KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ/ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಗಳು/ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರೋಗದ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಆಂಟಿಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

14-09-2020

ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

1321KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ (ಟಿಎಲ್ ಹೆಚ್) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು

14-09-2020  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  1029KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ

13-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಆ.ಕು.ಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

149KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Circular regarding taking services from data entry operators working at gram panchayats to curb and control the spread of Covid-19 pandemic

09-09-2020 ಕನ್ನಡ  Chief Secretary to Government 202.92 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹಗೂ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

 05-09-2020  

ಕನ್ನಡ

 ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  896KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

RT-PCR Testing at the entry airport for the arriving international transfer passengers

02-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ Ministry of Civil Aviation , GoI 330.15 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Standard Operating procedure (SOP) for the use of REMDESIVIR Injections in COVID-19 treating facilities

02-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 1014.78 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಇಂಡೆಂಟ್-ಸಂಚಿಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು

 28-08-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 674KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅ.ಜ್ಞಾ ಪತ್ರ : ದೇಶೀಯ ವಾಯುಯಾನದ ಶಿಫಾರಸು w.e.f 25-05-2020 - ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ನವೀಕರಣ

27-08-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

67KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ ೧ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು

 27-08-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 340KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರರನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿರುವ ವಾರ್ಡ್ಕ / ಕಕ್ಷೆ (Red Zone) ಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 25-08-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 465KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

 24-08-2020  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಉಪಕುಲಪತಿ, RGUHS  579KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪರೀಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ : ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರೀಷ್ಕೃತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ (ಆವೃತ್ತಿ-೩)

 24-08-2020  

ಕನ್ನಡ &

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 1315KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

21-08-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

6689KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ಕನ್ವಾಲ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

21-08-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

6689KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕುರಿತು

21-08-2020

ಕನ್ನಡ

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ರಾ.ವಿ.ನಿ.ಪಾ ಕಾ.ಸ

120KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಕರನ್ನು ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್. ವಂತಿಗೆ ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

20-80-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ

 327KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಆ.ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯದಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

19-08-2020

ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

451KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬಫರ್ ವಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 18-08-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

2304KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

 14-08-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 

724KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ COVID-19 ನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 18-08-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 1702KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ COVID-19 ನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು

 14-08-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 981KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ

18-08-2020  

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 684KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಮನೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

14-08-2020

ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 877KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 11-08-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 552KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-19 ನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನೀತಿ (ಆವೃತ್ತಿ 3)

11-08-2020 English

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 2321KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ / ಮನೆ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ2)

10-08-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

6314KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Revised Guidelines for home isolation / home care of COVID positive person (Version-2) 10-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

Additional chief secretary to Govt , Health and Family Welfare Department 

6.17 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವವರಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ 4) 07-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

2054KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Revised Guidelines on dead body management in the context of Covid-19 pandemic (Version 3) 06-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Directorate of Health and Family Welfare Services 7.30 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 05-08-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 

617KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ

05-08-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 608KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Admission procedure for Covid Positive Patients referred by Other District Administartion of Karnataka into the hospitals located in Bangalore through BBMP online bed management portal   

04-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 865.45 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

03-08-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾ.ಆ.ಅ

 482KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಧಾರಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು

29-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  DGHS, MoHFW, GoI  770KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Guidelines on Dead Body manangement in the context of Covid 19 Pandemic

29-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 7.44 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 29-07-2020 ಕನ್ನಡ  

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 

387KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ - COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ದೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

29-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 7621KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Circular regarding undergoing of Covid Rapid Antigen Test (RAT) for BBMP Pourakarmika

28-07-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 4.89 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Provision of Medical Facilities to Poura Karmikas working in City Corporations & Municipalities

28-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 701 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು

 27-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 826KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Constitution of Medical Experts Committee at District Level for Supervision of COVID-19 Hospitals

24-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

715KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳು / ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು / ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು COVID-19 ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

 22-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 704KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Circular-Exemption from Home Quarantine for Candidates attending SSB Interview in Bangalore

20-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  Home Quarantine Task Force(NHWC) and Secretary, Dept of AHVSF  136B ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಆಗಸ್ಟ್ 15 2020 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು

20-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

 61KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Utilisation of hospital beds for moderatley and severely ill Covid 19 patients

18-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

1.53 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರ ರೋಗ ಲಕ್ಷ್ಣಣಗಳಿಂದ ಬಳಲಿತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-07-2020 ಕನ್ನಡ

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 1091KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Protocol to be followed in case of deaths of Covid 19 positive/suspected cases

17-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

2.33 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Guidelines-Protocol to be followed in case of Deaths of Suspected and Confirmed COVID-19 Positive Cases

 17-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

 2389KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

SOP - Rapid Antigen Testing

16-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 735 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Strict action against private hospitals for refusing to treat COVID-19 patients

16-07-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 1.30 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಆದೇಶ-ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

 16-07-2020  ಕನ್ನಡ  

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ರಾ.ವಿ.ನಿ.ಪಾ ಕಾ.ಸ

 722KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿತ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

16-07-2020  ಕನ್ನಡ  

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

298KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Order-To ensure Compliance of Instructions by the Travellers, Primary Contacts and COVID-19 Positive Patients for Strict Home Isolation in the Interest of Public Health and Well being

16-07-2020

ಕನ್ನಡ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ.ರಾ.ವಿ.ನಿ.ಪಾ ಕಾ.ಸ

 829KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Detailed Instructions to provide Facilities to Migrant Labours and Vulnerable Groups affected due to New Lockdown in some Districts of Bengaluru.

 15-7-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Principal Secretary to Government,  Department of Revenue  1542KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Rapid Antigen detection testing

16-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Health and Family Welfare Services 1.28 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Circular regarding allowing for work from home facility for school teachers and non teaching staff as a precautionary measure to prevent the further spread of Covid-19 pandemic

16-07-2020 ಕನ್ನಡ Joint Secretary,  Primary and Secondary Education Department 95.1 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Circular regarding advisory for lab report for both positive and negative Covid-19 patients

16-07-2020 ಕನ್ನಡ  Commissionerate, Health and Family Welfare Services 297 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Instructions regarding providing facilities for Migrant Labourers, opening of Mustering Centres and running of Shramik Trains

15-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Principal Secretary,  Revenue Department,  Disaster Management and Nodal Officer 1.50 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Circular regarding compulsory reservation of 50% beds for Covid-19 treatment in private hospitals

15-07-2020 ಕನ್ನಡ Additional Chief Secretary,  Health and Family Welfare Department 111 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Regarding providing special incentive for 3397 employees (group C and D) of BMTC during lockdown period from 26.03.2020 till 20.04.2020

14-07-2020 ಕನ್ನಡ Managing Director,  BMTC 168 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Clarifcations regarding guidelines during lockdown period for E Commerce companies and Food Delivery Companies

14-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ CS and Chairman,    State Executive Committee 52.1 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (CCC) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ (HCW) ಕಾರ್ಯಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

 14-07-2020  ಕನ್ನಡ  

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 1256KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು

14-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ 211KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತೀಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 14-07-2020  

ಕನ್ನಡ

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 309KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ 19 ಗಾಗಿ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 26-06-2020  ಕನ್ನಡ  
ಆಯುಕ್ತರು,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
 1.24 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Notification regarding declaring holiday for banks on all Saturdays till 2nd week of August,  2020 in addition to the existing holidays on 2nd and 4th Saturdays 13-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Under Secretary-1 to Government,  DPAR(State Protocol) 118 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ 19 ಗಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 13-07-2020  ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ),
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
 833 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (BU) ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರುವ COVID ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೋಗಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು

 13-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

  1929KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Circular regarding holding of transfer of BBMP employees to curb the spread of Covid-19 Novel Corona Virus

13-07-2020 ಕನ್ನಡ Commissioner,  BBMP 345 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Isolation/Quarantine of persons who have provided sample for covid 19 testing

13-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 536 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತೀಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13-07-2020 ಕನ್ನಡ  

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

 294KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Quarantine and Testing of Health Care Workers following High Risk Exposure to COVID-19 Positive Person 13-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 597KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Isolation-Quarantine of Persons who have Provided Sample for COVID 19 Testing 13-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 299KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 10-07-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ 1.22 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ರಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

10-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 387KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಶಂಕಿತರ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ

 10-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 26KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (CCC) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

5.52 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು / ಉಳಿಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ COVID ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (CCC) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ 

ಕುರಿತು

09-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  

ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

  5658 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಹರಡುವದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

09-07-2020 ಕನ್ನಡ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ

1618 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನಗಳು 07-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 3.70 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  COVID-19 ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  06-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆಯುಕ್ತರು, ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  474KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಐಸಿಎಂಆರ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-  ಸುತ್ತೋಲೆ

06-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆಯುಕ್ತರು, ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು

 384KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 

04-07-2020 ಕನ್ನಡ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

99.5 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.

04-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

1.18 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ-ಲಿಂಡಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ.

04-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

3.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್ - 19 ದೃಢಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

04-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

3750KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (CCC) COVID-19 ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ

02.07.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

1.03 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

01-07-2020 ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

194 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

01-07-2020 ಕನ್ನಡ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

130KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನುವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 01-07-2020  ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  344 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗಮನ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು

30-06-2020 ಕನ್ನಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

438 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ದಾದಿಯರು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ(ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

26-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 304 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌-19: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀತಿ

23-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1.38 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌-19ರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

22-06-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 682.72 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  19-06-2020  ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  166.63 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಸಿಸಿಸಿ/ಡಿಸಿಹೆಚ್‌ಸಿ/ಡಿಸಿಹೆಚ್/‌ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳು

19-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 1.90 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು

18-06-2020 ಕನ್ನಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 92.97 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ರಾಂಡಮ್‌ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

16-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 85.55 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ

15-06-2020 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 424.49 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

10-06-2020 ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 123 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-19‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

08-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 738.84 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳು.

06-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
3.00 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪುನಾರಾರಂಭ ಭಾಗ-1ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.

06-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 2.82 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪುನರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ(ಅನ್‌ಲಾಕ್‌1) ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರಗಳು

03-06-2020 ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಧಿಕಾರ 1.11 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  01-06-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 915.65 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 30-05-2020 ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
417.46 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಗುಣಮುಖರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

26-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 357 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ದಿನಾಂಕ:22.05.2020 ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆವೃತ್ತಿ 3ರ, ಅನುಬಂಧ

23-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 425.17 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆವೃತ್ತಿ 3, 

22-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು.  7.76 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌- 4.0 ವೇಳೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂತರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 

22-05-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು, ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು. 68.49 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವಿದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುವವರ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆವೃತ್ತಿ 3.0

21-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು. 7.32 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು.

 

21-05-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4.07 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃ ಅನುಮತಿ / ಪಾಸ್ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 21-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 136.73 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ದರದ ಬಗ್ಗೆ 21-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಾಗರೀಕ ವಿಮಾನಯಾನ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1.70 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಚಲನೆ ಕುರಿತು- ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌-4.0 21-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ,  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು 433.75 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸಲೂನ್  ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 19-05-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ,  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು 143.29 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

18-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ  293.57 KB ವೀಕ್ಞಿಸಿ
  ದಿನಾಂಕ: 19.05.2020ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಶೇ.100 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. 18-05-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 326.47 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡೇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಬಗ್ಗೆ 16-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 452.16 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಬಗ್ಗೆ  16-05-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  282.21 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು. 16-05-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 367.79 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು.

15-05-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 5.56 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಂತರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ

15-05-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 754.89 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

2020-21ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

15-05-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ 1.86 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೂನ್ 6, 2020 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚುವುದರ ಬಗ್ಗೆ
15-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

54.12 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ 13-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

522.04 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪ‍ಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ 9 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ / ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ನವೀನ ವರ್ಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

13-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ

114.20 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

13-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

1.12 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅಂತರ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ / ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕ್ವಾರೈಂಟೇನ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13-05-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್

 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

129. ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆ

08-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 1.71 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ದಿನಾಂಕ03-05-2020ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೋವಿಡ್‌-19 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08-05-2020 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  714 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉಚಿತ ರೋಗ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 08-05-2020 ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ  ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  136 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳು

 07-05-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ  ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  11.2 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿತರ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

07-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ  ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು  254 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  06-05-2020  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  82.05 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಒಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರಿ ಪಾಸ್‌ ಕುರಿತು ತಿದ್ದುಪಡಿ(ದ್ವಿಮುಖ ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ)

05-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 142 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಾಣು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಗಾಯೋಜನೆ

04-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ  ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 2.27 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು/ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

04-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 166.39 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04-05-2020 ಕನ್ನಡ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 80.15 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

03-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 9.41 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣ

02-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. 495 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ‍ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧ

02-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 195.00 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ

02-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 358.00 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

30-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 1.12  ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಜ್ವರ(ILI) ಮತ್ತು ತೀರ್ವತರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ(SARI)ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 1.26 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಮೇ 2020 ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮೀಟರ್ ಓದುವಿಕೆ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಕುರಿತು ಎಸ್ಕಾಂಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ  1.21 MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು  29-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
140.65 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡೆಸಿ, ಉಳಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  29-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ  1.09 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  28-04-2020   ಕನ್ನಡ
ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
 815.96 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 28-04-2020  ಕನ್ನಡ
ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
66.50 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಅವಶ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿಕಲಚೇತನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 28-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
 125.96 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 28-04-2020  ಕನ್ನಡ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
 409.67 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಆಧಾರ್‌ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

28-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ,
 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
287.41 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 926.52 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

27-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 1.15 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಬಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

27-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 175.39 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಮಳಿಗೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಬಗ್ಗೆ

25-04-2020

ಕನ್ನಡ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
92.83 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ,
ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಷರತ್ತು 30 ಮತ್ತು ಷರತ್ತು 44 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಪಾಲಿನೆ ಮಾಡುವು ಬಗ್ಗೆ
 24-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
 201.97 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳು

24-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 2.2 ಎಂ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು (ಆರ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಆರ್)‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

 291 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ‌ ಸರ್ಕಾರ

 2.5 ಎಂ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

22-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

689.56 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಸೋಂಕಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

22-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

1.74 ಎಂ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

22-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೋಸೈಟಿ

777.50 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಬರಹಗಾರರು / ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು 

21-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

179.44ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಗರ್ಭಿಣಿ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19‌ ರ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

21-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

588.34 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

1.77 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

18-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

153 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

286 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

Regarding operational guidelines for disposal of suspected/confirmed case of COVID 19 dead bodies

17-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

Director, Health and Family Welfare Services

3.81 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಆರ್‌.ಟಿ-ಪಿಆರ್‌ಟಿ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

17-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

586 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪ್ರತಿಕಾಯ ರಕ್ತಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

17-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

820 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಶಂಕಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ

17-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

112 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯಗಳ ಪರಿಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

17-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ & ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

2886 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೀತ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

17-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

366 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

17-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

115 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಐಸಿಎಂಆರ್‌ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಷೈಲ್‌ ಕೊಲೊಕ್ವಿನ್‌ ಮಾರಾಟ

17-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,

5650 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ದಿನಾಂಕ 2020-04-2020 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

16-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

1495 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಅವಶ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ

67 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಎತ್ತುವಳಿ

15-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆಯುಕ್ತರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಪೂರೈಕೆ

970 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಅವಶ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

15-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ

96 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಿತರು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

14-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

154 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಕುರಿತು.

14-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

125 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ (ಎಸ್‌.ಪಿ ಶೇ.೨೦)ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

09-04-2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

900 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

‍ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಶೇ.5 ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

715 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

06-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

177 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

06-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

3226ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್‌ -19ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

04-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

137 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಮೀಟರ್‌ ಓದುವುದು, ಬಿಲ್‌ ಕಲೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಕಾಂಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ

03-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

685 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

03-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

2908 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

1550 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

01-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು)

2644 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಕಡ್ಡಾಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ

11-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

95 ಎಂ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌, ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ

11-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

104ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಿತರು ಸೋಂಕಿತರೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.

07-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು

104 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಹೆಚ್,ಐ.ವಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಬಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

100 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೇರಪಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ

06-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

83 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್-19 ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

89 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಾಟ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

03-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

1 ಎಂ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವೇಳೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

03-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ‌ ಸರ್ಕಾರ

2.9 ಎಂ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಮೀಟರ್ ಓದುವುದು, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

03-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

1.4 ಎಂ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

02-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

94 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

02-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

104 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ,‌ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

02-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

119 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಮುಂದೂಡುವ ಕುರಿತು.

02-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

1.4 ಎಂ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಕೋವಿಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ

02-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

40 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್-19 ನೀಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು

02-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

1565 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು/ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು.

02-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

1565 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ - ಕೋವಿಡ್ ೧೯ (01-04-2020)

01-04-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

1565 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

31-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

90 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಶಂಕಿತ ಕೋವಿಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

31-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

5768 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19‌ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗ

31-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

1763 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಸರ್ಕಾರಿ /ಡೀಮ್ಡ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

93 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

810 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

602 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್‌ -19 ವೈರಸ್‌ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕಗೆ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಭೋದಕ /ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು-

30-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

676 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ (ಕೊರೋನ ವೈರಸ್) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು

27-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

3047 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಸಮಿತಿ-

27-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಧಿಕಾರ

476 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಪಾಸಣಾ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

26-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1007 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಪಾಸಣಾ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

25-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

1068 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಐಸೋಲೇಷನ್‌ ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

25-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

525 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಐಸಿಯು ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

25-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

525 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು

24-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

947 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಐಸೋಲೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಶಂಕಿತರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

23-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

405 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ (ಕೊರೋನ ವೈರಸ್) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು

23-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

1929 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು

21-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

1481 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

15-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

598 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

15-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

598 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

14-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

140 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13-03-2020

ಕನ್ನಡ

ಕಾ.ಶಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

65 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ

04-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

318 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05-02-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ

1646 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆಪ್ ಕುರಿತಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸುತ್ತೋಲೆ

15-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಛೇರಿ

94 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-03-2022 11:14 AM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌, ಸಫಾರಿ, ಒಪೆರಾ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ